ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

更新信息 24/01/2019

Payment Method

Pay with credit card through Kbank

Pay with credit card through Kbank

银行汇款

Bangkok Bank

Bangkok Bank
分行: บุคคโล
账户名称: บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
账户号码: 114-4-26593-9

The Siam Commercial Bank

The Siam Commercial Bank
分行: บางโคล่
账户名称: บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
账户号码: 095-2-19778-3

Kasikorn Bank

Kasikorn Bank
分行: ถนนสาธุประดิษฐ์
账户名称: บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
账户号码: 041-1-00011-7

送货费

订单取消政策

订单取消政策

订单取消政策

订单将在 5 日之内被取消